Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/59

此页尚未校对


   李棲鳳漢寕鑲紅旗人順治十四年總督兩廣時廣西潯南兩郡未平棲鳳受事五閲月調

   兵恢復擒偽江夏王及賊渠陳奇䇿等積負固者次第翦除土司交阯率服致貢田昇龍

   奉天人順治十四年巡按廣西疏陳閭閻窮困凡鹽埠營債諸𡚁立除之旗弁有强佔民産并奪子

   女者力為禁止又請改舊藩邸為貢院 國朝廣西賓興自此始彭而述南陽人順治末

   任廣西叅政時獞賊猖獗流劫臨桂永寕融縣而述督兵進𠞰計擒渠魁招集流亡計口授田民賴

   金漢蕙金華人順治巳丑進士任廣西叅議分守右江單騎之官招集流亡勸農課學

   後遭兵寇漢蕙守孤城援絶遂陷脅降不屈遇害翁旦壽昌人順治乙未武科累官叅將會

   猺獞蠢動率兵𠞰之深入被圍自刎死馬雄鎮遼陽人康熙初巡撫廣西值羣寇煽亂𠞰

   撫並行計斬渠寇楊其清等賊衆瓦解十三年滇南搆禍孫延齡叛附雄鎮密檄提督馬雄潛師討

   之雄遷延不至因蠟疏具狀遣子世濟世永間道入京乞師延齡詗知夜發兵圍署百計脅之不從