Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/62

此頁尚未校對


  林貯穀以備水旱損俸築興安隄閘建養濟院以收煢獨建義學數十處使庶民子弟皆得就學而

  自建書院於七星巖前時與諸生講學其中今棲霞書院是也嘗巡阡陌勸民耕作𢹂其鄉荏菽之

  種敎以樹藝之法民呼爲陳公豆在任八年遷工部尚書孔毓珣曲阜人康熙五十六年按

  察廣西由布政擢巡撫遷總督立常平倉春借秋收之法請團練鄉勇以捕盜賊數平獞亂乾隆十

  年祀名宦陸紹琦嘉興人雍正四年廣西學政清約如寒素按試所至煦煦然進諸生敎之

  請業者紛至沓來常日晏不得食其後卒於家粤西士數千里往弔爲文祭之至比之文翁韓愈云

  趙君良雍正五年提標後營遊擊𠞰八連㺜顔光色奪平寨嶺中擂石死羅文光右江鎮標

  右營千總隨討八達文光力戰負重傷殞於陣賊平皆奉  恩㫖卹賚鄂爾泰滿

  鑲藍旗人雍正六年由雲貴總督兼轄粤西爲雲貴廣西三省總督疏請黔粤劃江分界添設邊疆

  扼要營汛改西隆爲屬州皆切中利𡚁邊徼永安與巡撫韓良輔會𠞰泗城土府岑映宸映宸懼自