Page:Sibu Congkan Xubian271-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-173.djvu/111

此頁尚未校對


  兵數百禦賊賊敗走連追之援兵不繼為所陷被害沈希儀貴縣人嘉靖中為古江㕘將平

  象州武宣融縣猺賊初柳州城外五里即贼巢軍民至無地可田希儀至渠魁宿猾誅捕殆盡諸猺

  畏服不敢為盜鄭舜臣上虞人嘉靖中知柳州府時撫臣征古田調狠兵十餘萬屯城下狼

  衆無統屬恣行擾民舜臣密遣材官數輩擒四人磔於市不書姓名各營自相疑阻其患遂息

  希武隆慶中知懷遠縣當苗猺蹂躪後議城舊縣為守禦猺不利嘯聚攻圍希武與經厯俞冕

  典史陸錦鄭鵬徐士科巡檢鄭元英皆遇害蘇朝陽晉江人萬厯中知懐遠縣時縣城殘

  破借治融縣朝陽親厯各峒疆地遂城丹陽鎮民猺向化

 ︹本朝︺許鴻儒浙江太平人順治四年知羅城縣隨征四載緣兵燹城荒土司叛亂桂林又屢

  為偽黨竊據羅城孤立無援被執不屈罵賊死弟男五人俱被害事聞贈按察僉事  賜卹廕

  于成龍山西永寕人順治十八年知羅城縣革重耗減鹽引招集流移勸墾荒田地錯苗疆