Page:Sibu Congkan Xubian271-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-173.djvu/26

此页尚未校对


  曹學程全州人萬厯進士厯知石首海寕治行最擢御史時冊封日本正使李宗誠遁

  歸神宗惑石星言欲遣給事一人充使因察視情實學程抗言不可觸怒下獄將置死子正儒刺血

  三上書願以身代後遇赦謫戍寕逺衛天啟中贈太僕少卿崇禎中旌正儒孝子吕興周

  臨桂人調陽子萬厯進士授禮部主事遷郎中時鄭貴妃專寵神宗將並封三王舉朝無敢言興周

  疏爭中外韙之唐世熊灌陽人萬厯中舉於鄉厯知永平府值兵燹後極力拯救全活者萬

  餘人遷山東鹽運使崇禎十一年分守濟南西門城陷死之 本朝乾隆四十一年  賜諡節

  唐儼全州人萬厯中以孝行旌門唐良鋭全州人天啟中舉於鄉知靈壁縣李

  自成攻城急良鋭率民固守力竭城陷抗罵而死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍

  秉采全州人天啟中舉於鄉知靈邱縣崇禎七年八月 大兵攻靈邱秉采亟募兵死守力絀

  衆潰闔門殉節 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍文 昌時全州人天啟中舉於鄉知