Page:Sibu Congkan Xubian271-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-173.djvu/36

此页尚未校对


  年訟棍邑有典先賢裔女為婢者及長其家贖之靳不予鑾亷得實擇士人嫁之曽唯

  人由行伍累擢至左江鎮標守備署撫標右營遊雍正十三年古州苗亂唯督師往勦攻雄台寨

  奮勇先登既深入而後援不至没於陣乾隆五年  賜祭贈卹同時死難者千總熊禄把總蔣

  忠外委千總黎士俊把總蔣錫著周瑞臨桂人雍正十年舉於鄉厯任山東海豐商河知縣

  海豐有𥠖敬等五莊地皆磽瘠賦同上則逋欠甚多民或逃亡瑞莅任即請免積欠減糧額並減其

  地畝額徴糧税詞意誠懇巡撫為奏請得免民困𫉬甦乾隆二十二年運河浸溢其水瀦積直隸慶

  雲縣令請於海豐之土家堰開支河以消漫溢總督為具奏興工有日民間驚恐以為堰決則水勢

  直注田廬不保瑞亟按行隄畔審形繪圖備陳利害不可開狀上之巡撫檄監司再勘不誣事遂寢

  張椿臨桂人父母没廬墓三年事  聞得旌先是椿父官山東日照知縣以妾女妻日照

  人既去官妾及子楷留居日照楷最賢工詩聞父母没以毁卒椿赴山東修其墓後授富川訓導