Page:Sibu Congkan Xubian271-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-173.djvu/6

此页尚未校对


 ︹祠廟︺三先生祠在府學明倫堂之旁祀宋周子二程子張栻有碑記今廢四賢祠

 在府城内祀明王守仁山雲舒清劉大夏三賢祠在府城内祀 本朝巡撫郝浴學政王如

 辰運使高熊徵康熙年間修有孫勷碑記雙忠祠在府城内 本朝康熙二十一年

 勅建祀巡撫馬雄鎮𫝊宏烈諸葛武侯祠在府西寶積山元至治間追封威烈忠武

 顯靈仁濟王 本朝雍正十一年奉  㫖修建李 衞公祠在臨桂縣東七星山下祀

 唐李裴公祠在臨桂縣東南訾家洲上祀唐裴行立定南王祠在臨桂縣

 曡綵山郡人立祠祀本朝定南王孔有德 陽 海祠在興安縣陽海山下舊志一名靈澤

 廟宋乾道間范成大請封為靈澤侯故名 本朝雍正十年重修  勅封安流襄績陽海山神

   御書陽朔靈源扁額俞公祠在永寕州西南隅祀明總兵俞大猷七先生

 祠在全州學宋嘉定八年州守林岊建祀周程張朱五子及柳開張栻岊有碑記柳侯祠