Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/117

此页尚未校对


  境静侯國治南海人萬厯𥘉知思恩府先是學宫在郭外草創簡陋每河漲諸生病涉

  國治為遷於府治東李應祥九谿衞人以武生從軍積功至思恩叅將萬厯七年巡撫張任

  大征十寨應祥與有功即其地設三鎮築城列戍應祥方職營建會擢松潘副總兵當事者奏留之

  以新秩涖舊任時馬平賊韋王明寇亂力戰破之四境安輯朱國𣏌嚴州人崇禎末知思

  恩府值隆安縣土賊馬日仙挾妖術倡亂犯思恩國𣏌遣官兵一戰擒之餘寇悉平

 ︹本朝︺劉日襄武昌人順治初知賓州土寇反城陷不屈死事  聞贈廣西叅議

  振徽福清人康熙三年知武緣縣民多以刦掠為事告寃者月以百數振徽莅任數月親擒渠

  魁十九人斃於杖下邑境以安武緣無斥鹵人多淡食乃招商運鹽於廣東張綏遠

  人 康熙中知思恩府有惠政郡治半屬土 司廣建義學由是猺俗漸知禮義

 ︹人物︺︹唐︺韋厥上林人武 徳間持節壓服生蠻開拓化 外詔領澄州刺史︹ 宋︺梁仲保