Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/119

此页尚未校对


  知歸州申減茶税楚人思之立祠以祀宋琉賓州人嘉靖舉人知銅梁縣專尚德化釋李芳

  等九人之冤酉陽永順十四司搆怨往招撫之衆皆輯化遷儋州知州鋤豪强寛徭役弭昌江水患

  復榕莊公田化生黎為編氏奏立順𥠖附黎二圖鄉人安業卒於官後祀東坡祠潘仁晃

  武緣人任蘄州州判天啟初以不立魏忠賢生祠忤上官去職子玉達以破土賊功授世襲副巡檢

  蘇良楨武緣人以明經任山東濱州州判遷衞經厯後家居崇禎十七年羣盜入城同弟良

  輔良臣率鄉勇拒戰被害 本乾隆四十一年俱祀忠義祠駱士昇武緣人崇禎末賊入

  城𫉬士昇誘以利不從罵賊而死 本朝乾隆四十一年祀忠義祠李弟上林人年十四盜殺

  其父弟奮身拔刀連殺三賊抱父屍竟為賊害詔旌其門

 ︹本朝︺黄埏武緣人𡻕貢生康熙二十二年由訓導調河池州學正州故多虎患埏為文告神患

  遂息邑民集千人以私讐相尋殺埏單騎往諭皆帖服散去上官知其賢交薦之遷廣東長樂知縣