Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/102

此页尚未校对


  石為刀劍如銅鐵法婦人亦為環以代珠玉南儀

  州俗不知𡻕唯用八月酉日為臘長幼相賀以為

  年初寰宇

 ︹城池︺梧州府城周四里有奇門五三面環濠北倚山險宋開寶元年建明代屢修 本朝

  順治十五年康熙六年正十年重修 蒼梧縣附郭藤縣城周二里有奇門四東北臨

  江西南以塘為池明成化二年建 本朝康熙三十八年修雍正元年乾隆六十年重修容縣

  城周二里有奇門三池廣五丈唐舊址成化四年改建嘉靖萬厯間修岑溪縣城

  周二里門二明成化十年築萬厯二十六年重建 本朝康熙二十五年懷集縣城

  周五里有奇門四池廣三丈明成化四年甃甎本朝順治十六年康熙四年雍正二年重修

 ︹學校︺梧州府學在府城東門外宋紹興二十二年 本朝順治十三年重建康熙二年