Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/104

此页尚未校对


  書院在容縣治西 本朝康熙二十九年重建藜經書院在岑溪縣治内 按舊志

  載梧州府有梧山書院東湖書院容縣有勾漏書院藤縣有三元書院岑溪縣有文昌書院懷集縣

  有文昌書院今並廢謹附記

 ︹户口︺原額人丁二萬六千二百五十五今滋生男婦大小共六十八萬七千三百八名口計一十二

  萬六千三百二户

 ︹田賦︺田地一萬一千七百五十九頃三十六畝二分有奇額徴地丁正雜銀五萬三千七十五兩二

  錢六分八釐遇閏加徴銀一千四百二十八兩二錢五分二釐米五萬五千一百六十五石七斗五

  升九合五勺

 ︹山川︺大雲山在蒼梧縣東三里自桂林來蜿蜒高聳郡之主山也有旗鼓二山夾峙左右上

  有扶虎巖亦名大蟲山搜神謂扶南王范尋養虎於此有犯罪者投與虎不噬乃赦之故名又雲蓋