Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/136

此页尚未校对


   龍度亭侯建安十五年孫權遣步騭為交州刺史加燮左將軍復遷衞將軍封能編侯燮體氣寛厚

   謙虛下士中國士人往依避難者以百數耽玩春秋為之注解在郡四十餘年卒士壹

   初為郡督郵辟司徒府黄琬為司徒甚禮遇董卓作亂壹亡歸鄉里燮表壹領合浦太守次弟䵋九

   真太守弟武海南太守兄弟並為列郡當時貴重百蠻震服︹唐︺李堯臣鐔津人貞觀中

   進士累官至交州刺史賜其里門曰登俊︹宋︺陳坦然蒼梧氏景德中宜州兵殺守將脅判

   官盧成均以叛攻象州坦然以成均同郡單騎射書賊圍為陳禍福賊分黨南掠趨容縣境坦然復

   抵賊壘諭降之後佐桂州幕仕至殿中丞潘盎蒼梧人皇祐中儂智高陷邕乘勝至蒼梧召盎

   問曰吾欲奄有嶺南為王何如曰殄滅不久何王之有智高大怒遂害之盎容色不改李用

   謙藤縣人紹興初厯侍御史司諫著直聲上時政十六事切中利病後官國子祭酒諸生服其學

   行從子奉政知和州論割棄唐鄧海泗四州與金人和不可累官翰林學士︹元︺封履孫