Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/36

此页尚未校对


   十里與火𦦨山隔江相對上有石如雞冠一名雞冠嶺天井嶺在修仁縣南十五里上有

   一壑寛丈許深數丈接米嶺在昭平縣東百餘里高數千仞石峰巉巖鳥道如綫其尤險者

   曰馬頸曰石磢為獞猺淵藪 本朝雍正三年鑿跨嶺除道闊五六尺上下四十里行旅便之

   白坑嶺在昭平縣北寰宇記白土坑在廢富州城北隅其土白膩又名鉛粉郡人取以為貨

   終古不竭摩天嶺在永安州東十里許又州北三十里有通天嶺屴崱嵳峩勢若插天

   嶽峯在平樂縣東五里一名龍躍峯下有考槃澗水秀峯在富川縣西北七十里平地突

   起數十仞秀甲雲表昭潭岡在平樂縣東二里考槃澗口下有十六灘一名昭潭洞灕樂二

   水匯而為潭岡在其北亦曰昭岡潭朝岡在賀縣東北元和志朝岡在桂嶺縣東北四十五里

   又有程岡在縣東南一百二十里並有鐵𨥥自隋至唐採取滴珠巖在平樂縣東三里東

   巖水從石巖而下舊名滴水巖又有珠巖在縣東十五里玲瓏曲折有石如珠亦名迎仙洞