Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/62

此頁尚未校對


大清一統志

 平樂府

 ︹津梁︺儒林橋在府學西旁有龍池東安橋在府城南關内俗呼通濟橋浮橋

  在平樂縣匯塘灣 本朝康縣五十六年造船五十隻貫以大錬並設橋夫二十名雍正十年

  大通橋在平樂縣東一名攬勝橋跨考槃澗水桂嶺橋在平樂縣東滴水巖左

  團山橋在平樂縣東團山堡東通津橋在平樂縣西門外俗呼鐵鑪橋接龍

  橋在平樂縣北㵎之北一里橋止一拱高可數丈闊亦如之 本朝雍正十年石面橋

  在平樂縣東北十二里石面山前盤龍橋在平樂縣東北沙亭之右高橋在恭城縣

  西二十里通仙橋在富川縣南八十里登瀛橋在富川縣西北秀峯東江浮

  橋在賀縣東門外一曰大橋關明宏治中建為𣙜税之所 本朝康熙九年雍正二年重修設船