Page:Sibu Congkan Xubian274-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-176.djvu/100

此页尚未校对


 ︹關隘︺崑崙關在宣化縣東北一百二十里崑崙山上皇祐四年狄青討儂智高勒兵賓州

  别將陳曙擅引步兵擊賊潰於崑崙關青斬之旋引軍次於崑崙關元夜於軍中㑹飲引軍潛渡關

  大敗賊兵舊志關阨賓邕兩界旁多岐嶺與諸夷通為府境衝要太平關在横州南隔江

  二里明成化四年置又義勇關舊名狼家營在州東一里今遷於城東南隅金城寨巡

  司在宣化縣東九十里本宋金城驛皇祐四年南西路將陳曙擊儂智高於邕州敗於金城驛

  即此明洪武四年改為寨並置巡司今因之八尺寨巡司在宣化縣南六十里以近

  八尺江為名明洪武四年置巡司今因之地最險要設官兵防守又那龍寨在縣西七十里舊置巡

  司 本朝雍正七年裁三官堡巡司在宣化縣西南一百八十里明嘉靖三十年

  堡設巡司今因之遷隆寨巡司在宣化縣西八十里因宋故寨為名舊置巡司今因

  墰落墟巡司在宣化縣西北一百二十里 本朝乾隆四十六年大灘