Page:Sibu Congkan Xubian275-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-177.djvu/109

此页尚未校对


  合浦二郡地漢鬱林郡治布山縣在今潯州府劉宋分置南流郡

 齊又分置定川郡梁陳時省南流郡隋平陳廢定

  川郡為定川縣屬合浦郡唐武德四年分置南流

  縣屬容州貞觀十一年徙牢州治南流兼領定川

  縣天寶初曰定川郡乾元初復曰牢州屬嶺南道

  五代屬南漢宋開寶七年廢牢州省定川縣入南

 流縣屬鬱林州時州治興業至道二年始徙州治南流

  屬廣南西路元曰鬱林州屬廣西兩江道明洪武

  五年省南流縣入州屬梧州府

 本朝雍正三年升為直隸州領縣四