Page:Sibu Congkan Xubian277-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-179.djvu/97

此页尚未校对


   五年異牟尋謀擊吐蕃以鄧川州安北等城當㓂路乃峭山深塹修戰傋為北面之固段氏時城廢

   石和城在浪穹縣西北唐書南蠻𫝊施浪詔之裔據石和城閤羅鳯攻虜之大理廢

   衞在太和縣南明洪武十七年建 本朝康𤋮二十六年裁洱海故衞在雲南縣西明

   洪武二十二年本朝康熙六年 大 羅故䘙即今賓川州治明地理考賓川州大

   羅衞在鍾英山下宏治七年與州同置 本朝康𤋮六年裁衞歸州三營在浪穹縣蓮花山下

   舊志元世祖自石門關入取大理見𫎇次和為噤喉之地留軍三百户以鎮之因名三營明洪武十

   五年平雲南藍玉遣兵攻拔三營萬户砦畫卦臺在太和縣西龍泉峯下舊志諸葛亮屯軍

   之地世傳亮於草萊中得石刻伏羲象因畫八卦作臺祀之今俗名𥙊天臺仙樂臺

   和縣西帝釋寺楊慎遊記舊聞其地夜聽天樂故名駐蹕臺在太和縣北蘭峯無為寺龍苑

   菴元世祖駐蹕於此亦名翠華堂又趙州西遍知寺東北二里亦有元世祖駐蹕臺又白崖東南七