Page:Sibu Congkan Xubian280-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-182.djvu/102

此页尚未校对


 ︹名宦︺︹漢︺陳立臨卭人為不韋令蠻夷畏之鄭純廣漢人明帝時西部都尉為政清潔

  化行夷貊君長感慕皆獻土珍頌德美天子嘉之即以為永昌太守純與哀牢夷人約邑豪𡻕輸布

  貫頭衣二領鹽一斛以為常賦夷俗安之曹鸞巴人熹平五年為永昌太守時黨錮甚嚴鸞上

  書曰夫黨人者或耆老淵德或衣冠英賢此宜股肱王室左右大猷而久被禁錮災異屢見水旱薦

  臻皆由於此帝怒殺之馮灝廣漢人建和閒任永昌太守多異績欒巴内黄人靈帝時

  坐陳竇黨謫永昌太守上書極諫理陳竇之𡨚帝怒下獄自殺︹三國︺︹漢︺王伉蜀郡人章

  武時為永昌郡丞與郡吏吕凱帥吏民拒雍闓諸葛亮表為永昌太守封亭侯費詩犍為人章

  武中為牂牁太守昭烈即位詩上疏諫左遷永昌從事霍弋枝江人章武末年永昌郡夷獠

  恃險不賓數為寇害乃以弋領永昌太守率偏師討之遂斬其豪帥郡界以靜︹明︺葉學則

  德興人雅善詩歌洪武閒為永平社學師始開文教胡淵定海人洪武間掌金齒司事初李觀