Page:Sibu Congkan Xubian280-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-182.djvu/74

此页尚未校对


大清一統志

 永昌府在雲南省冶西一千二百里東西距三百一十里南北距一千一百二十里東至順寕府

  順寕縣界一百四十里西至騰越廳界一百七十里南至孟定土府界一百七十里北至大理府雲

  龍州界二百五十里東南至順寕縣界一百一十七里西南至天馬關界一千一百一十里東北至

  雲龍州界三百五十二里西北至馬面關界三百里自府治至 京師一萬一千八百十里

︹分野︺天文東井輿鬼分野鶉首之次

︹建置沿革︺禹貢梁州荒裔古哀牢國九隆氏居之未

  通中國漢武帝元狩二年置不韋縣屬益州郡後

  漢永平初於縣置永昌郡治焉三國漢因之晉成

 帝時省蕭齊復置永昌郡南齊書州郡志有名無民曰空荒不立