Page:Sibu Congkan Xubian281-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-183.djvu/15

此頁尚未校對


   城址或即其處部夷曰馬喇曰沙人曰玀曰儂人曰野蒲曰喇記多和泥餘種北宋時狄青征儂智

   高寓人龍海基鄉導有功始命領其地土名阿雅又名謹耳即强現部别名明洪武𥘉土司和泥人

   蕎乍歸附授副長官傳至張明 本朝平滇張長夀仍授世職康熙四年長夀以附逆誅六年即其

   地設開化府七年始築土垣王弄山廢長官司在縣境元為大小二部明洪武

   中改長官司授阿額為副長官萬厯中屬沙氏明末屬王氏舊屬臨安府 本朝廢入開化府

   南廢長官司在縣西一百四十里元捨資千户後為安南道防送軍千户明改置長官

   司元史地理志捨資千户在𫎇自縣東阿僰蠻所居地昔名褒古又曰部嫋踵甸傳至裔孫捨資因

   為名内附後隸蒙自千户至元十三年改𫎇自為縣其地近交趾遂以捨資為安南道防送軍千户

   隸臨安路通志明洪武初改為長官司正德六年省入蒙自縣天啟二年復給司印以王弄掌官司

   沙源掌管令阻截交州明末源子定洲謀叛據㑹城討誅之其兵頭王朔遂撫王弄及安南之地