Page:Sibu Congkan Xubian281-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-183.djvu/27

此页尚未校对


  後烏蠻閟畔據之號閟畔部元初内附置萬户府

  至元中改閟畔軍民總管府隸烏撒烏𫎇等處宣

  慰司尋改東川路明洪武十四年開置東川土府

  屬雲南布政使司十六年改隸四川為東川軍民

 府

 本朝因之為東川府雍正四年仍改隸雲南省領縣

  一

  會澤縣附郭 本朝雍正五年置縣治巧家汛六年移治附郭

 ︹形勢︺地控金沙臨昭通之南面山高雲弄綰省治之

  東門内負江山之雄外連黔蜀之𫝑