Page:Sibu Congkan Xubian281-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-183.djvu/71

此页尚未校对


  西南至開化府界一百六十里東北至本縣界一百八十里西北至彌勒縣界一百三十四里元明

  為維摩州地 本朝康𤋮八年省維摩州分屬廣南開化師宗彌勒四府州管轄雍正九年于師宗

  州添設州同駐舊維摩州之邱北以歸彌勒之日者郷及阿迷州十四寨地并屬焉乾隆三十五年

  以師宗縣丞分駐

 ︹形勢︺東瞰粤西南距交趾山谷幽阻民夷富强

  山環峙為屏八甸縈溪為塹

 ︹風俗︺其俗質野民强家富明統士知嚮學民勤耕織

  禮讓相尚以訐訟為恥

 ︹城池︺廣西州城周四里有竒門四明成化十四年築土城隆慶五年易以磚 本朝康

  𤋮三年雍正八年乾隆三年屢修師宗縣城周二里有奇門四舊有土城明崇禎七年