Page:Sibu Congkan Xubian281-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-183.djvu/72

此页尚未校对


  易以磚 本朝康熙十三年重修乾隆七年又修彌勒縣城周二里有奇門四明宏治

  中始築土城崇禎七年易以磚 本朝康熙五十年重修乾隆二十六年又修邱北城

  宗縣丞駐劄之地本朝雍正九年

 ︹學校︺廣西州學在州境東北隅鍾秀山麓舊爲府學明萬厯中遷建東門外後圯 本朝

  康熙五年遷還舊址乾隆三十五年改爲州學入學額數二十名師宗縣學在縣南門

  外舊爲師宗州學明崇禎三年建於城東 本朝康熙十年遷建乾隆三十五年改爲縣學入學額

  數十二名彌勒縣學在縣南舊爲彌勒州學 本朝康熙二十七年建雍正十一年修乾

  隆三十五年改爲縣學入學額數十五名凝秀書院在州治鍾秀山麓提學道蔣泂建

  鶴山書院在州學之右 本朝康熙五十六年提學道蔣泂建桂香書院

  勒縣 本朝乾隆元年知縣王煒建甸溪書院在彌勒縣 本朝嘉慶五年貢生趙諭建