Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/11

此页尚未校对


 ︹城池︺元江州城周九里門四三面瀕河舊土城元大德間築 本朝順治十八年雍正七

  年十三年累修新平縣城周一里有竒門四環牆為濠明萬厯十九年築土牆於縣西五

  崇禎七年遷今地為石城 本朝康熙三十七年接築新舊二城使相連屬雍正十年又拓新城

  直過舊城之東

 ︹學校︺元江州學在州治東北舊為府學𭔃臨安建水州學 本朝順治十七年遷建康熙

  五十二年雍正元年累修乾隆三十五年改為州學入學額數十五名新平縣學

  治東北舊𭔃府學後附嶍峨縣學 本朝康熙三十一年遷建雍正九年重修入學額數八名

  池書院在州治北眀嘉靖中建

 ︹户口︺向因蠻民雜處未經編丁

 ︹田賦︺田地三百六十一頃五十六畝三分有竒夷田九十段額徴地丁正雜銀四千五百三十五兩