Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/14

此页尚未校对


  東南入臨安府納樓司界㟍峨河在州城西四十里河南村源出州西北㟍峨山東南流入

  禮社平甸河在新平縣東十里衆流所滙大羅河在新平縣東五十里水勢

  ⿰氵匃 -- 洶曡水河在新平縣南半里源髙數丈自上流下澎湃潺湲霞氣上蒸流入大江𬓛

  帶河在新平縣南自二龍山口出㑹入平甸河温玉泉在州城西北十五里名勝志石

  間迸出其色清碧其沸如湯洪本泉在新平縣西一里邑城内外資其流灌瑞木

  井在新平縣東一里許其味甘冽源出木下其木一本三幹花葉皆異亦竒品也

 ︹古蹟︺奉化故州在城西一百一十里本名羅槃甸元為羅槃部元史地里志古西南夷地

  阿僰諸部蠻自昔據之憲宗四年内附七年復叛率諸部築城以拒命至元十三年遥立元江府以

  覊縻之二十五年命雲南王討平之割羅槃等十二部於威逺立元江路明統志元江府附郭有因

  逺羅必甸長官司舊名羅槃甸屬元江路洪武初置長官司通志因逺羅必甸後改為奉化州舊亦