Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/33

此页尚未校对


  谷寨永樂十年置舊者樂甸長官司今恩樂縣冶明永樂𥘉置明史者樂甸本

  馬籠他郎甸猛摩之地名者島洪武末内附隸雲南布政司永樂元年設者樂甸長官司改隸雲南

  都司其地山險瘴多介於鎮沅元江景東間兵寡而勍諸部畏憚之 本朝雍正五年改置縣

 ︹關隘︺新撫巡司在州治西南二十里 本朝雍正十三年設乾隆三年建有土堡

 ︹祠廟︺昭忠祠在州治城隍廟内本朝嘉慶八年

 ︹寺觀︺廣福寺在州治東九十里矣邦

 ︹名宦︺

 ︹本朝︺劉洪度廣濟人雍正八年以鎮沅同知守鎮沅時初設流官夷屢搆變洪度殉焉役某

  從死土人立廟於州署後并肖其像筄告吉凶如響惟刁陶二姓登輒蹷皆夷酋後也

 ︹列女︺