Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/111

此页尚未校对


  官得盧番長官司在定番州北五里元置盧番靜海軍安撫司又析靜海軍西地

  置盧番軍民長官司明洪武五年改置今司長官盧姓

 ︹形勢︺山廣箐深重岡曡砦明統富水繞其前貴山擁

  其後複嶺四塞為西南之都㑹天府金城滇楚

  之鎖鑰蜀粤之藩屏

 ︹風俗︺士秀而文民知務本謝東山志崇儒術重氣節處者

  恥汙下之事仕者多廉潔之稱沈思充志風氣和平土

  壤磽瘠冬不祁寒夏無盛暑

 ︹城池︺貴陽府城周九里有奇門五明洪武十五年 本朝康熙十一年雍正四年

  乾隆二十四年三十二年重修 貴筑縣附郭貴定縣城周六里有奇門四明洪武