Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/112

此页尚未校对


  二十二年建 本朝乾隆二十四年龍里縣城周三里門四明洪武二十三年建

  本朝乾隆十八年修修文縣城周七里有奇門四明崇禎三年建 本朝乾隆二十八年

  開州城周二里有奇門四明崇禎二年建 本朝乾隆三十三年定番州

  城周三里有奇門四明成化十三年 本朝乾隆七年修二十六年重修廣順州城

  未建舊於要隘處所設卡嘉慶十七年

 ︹學校︺貴陽府學在府治北明萬厯二十一年建 本康熙三十一年雍正七年重修

  入學額數二十名貴筑縣學在府治東北 本朝康熙三十八年建雍正五年修入學

  額數二十名貴定縣學在縣治西北舊為新添衞學明成化十八年建 本朝康熙二

  十六年改為縣學入學額數二十名龍里縣學在縣治南舊為龍里衞學明宣德八年

   本朝康熙十年重建十三年改為縣學入學額數八名修文縣學在縣治北舊為敷勇