Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/20

此页尚未校对


   十一年置莊州都督府以黔州都督府諸州來屬

   舊唐書地理志黔州都督府貞觀十一年督思辰施牢費夷巫應播充莊牂炎池矩十五州其年罷

   都督府置莊州都督府寰宇記莊州天授三年為都督府統三十六州 按唐書志貞觀九年

   隋牂牁郡之牂牁縣置恭水縣為郎州十一年廢郎州及恭水縣改智州為牢州徙治義泉縣又徙

   夷州於綏陽縣十三年以牂牁地復置恭水縣為播州十六年廢牢州開山洞置榮懿縣為溱州夜

   郎縣為珍州寰宇記貞觀十七年廓闢邊夷置播川鎮後以鎮為珍州長安四年改舞州開元十三

   年又改鶴州十四年復為珍州今考新舊唐志元和志改舞州鶴州者奬州也寰宇記疑誤又按莊

   州置都督之年及所統州數寰宇記與舊唐志不合今以舊唐志為正景龍四年

   莊州都督府置播州都督府先天二年罷播州都

   督府復以諸州屬黔州都督府舊唐書地理志播州都督先天二年