Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/85

此页尚未校对


  鑲黄旗人順治十五年夏四月 王師定黔秋九月廷臣奉  命巡撫下車日延見父老博採

  旁咨盡得民疾苦狀凡所條禁措置悉中窾要定賦額請蠲賑興學校禁貪横嚴騷擾民困𫉬甦晉

  雲貴總督屢平叛亂康熙元年調閩浙總督去之日士民攀號擁道者萬人佟鳳彩

  正藍旗人康熙六年任貴州巡撫疏言天下所苦者驛站而黔省爲尤甚請增設腰站酌加鋪兵銀

  米庶應募弗缺而百姓得免騷擾又厯陳黔省田土從前開報之誤請詳細經理於賦役全書内逐

  一更正以垂久遠並得  㫖允行在黔四年凡所設施皆恤民疾苦民愛信之後調河南巡撫

  卒  賜祭葬諡勤僖入祀名宦祠甘文焜漢軍正藍旗人康熙八年任雲貴總督時

  呉三桂在滇歲糜軍餉數百萬役重民困文焜悉與蠲免奏増驛遞夫價以給歲運㑹内艱請假葬

  親還京  召對面陳三桂不軌狀十二年五月囘任十二月三桂反提督李本深以安順應之

  文焜以省城不可守殺其妾攜子國臣馳赴鎮遠思招集楚兵扼險隘使賊不北出時副將姜義先