Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/107

此页尚未校对


  南一百八十里東西距一百四十里南北距一百八十里東至湖南靖州㑹同縣界八十里西至黎

  平府屬湳洞司界六十里南至湳洞司界八十里北至湖南沅州府芷江縣界一百里東南至靖州

  界一百里西南至湳洞司界一百里東北至㑹同縣界九十里西北至鎮遠縣界八十里漢鐔成縣

  地南北朝宋為舞陽縣地隋為龍檦縣地唐為朗溪縣南獠地宋為㑹同縣地明洪武二十五年

  天柱千户所萬厯二十五年升為縣屬湖廣靖州 本朝因之雍正五年改隸黎平府十一年改屬

  鎮遠黄平州在府城西南一百二十里東西距八十五里南北距八十里東至施秉縣

  界二十五里西至平越州甕安縣界六十里南至都勻府清平縣界四十里北至平越州餘慶縣界

  四十里東南至施秉縣界六十里西南至清平縣界七十里東北至餘慶縣界五十里西北至平越

  州湄潭縣界八十里漢唐為牂牁蠻地宋為羈縻黄平府地號狼洞元因之明洪武八年改黄平府

  為黄平安撫司隸播州而於司治添設黄平守禦所十五年改隸貴州都司二十二年分置興隆衞