Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/109

此页尚未校对


  男務耕桑女勤織絍

 ︹城池︺鎮遠府城周二里有奇門二明正德閒建 本康熙十年乾隆二年重修 鎮

  遠縣附郭施秉縣城周二里有奇門四明嘉靖四十四年建 本朝康熙十一年修乾隆

  二年重修天柱縣城周一里有奇門四明洪武初建 本朝順治九年黄平州

  城即興隆衞舊城周二里有奇門四明洪武二十六年建 本朝乾隆三年

 ︹學校︺鎮遠府學在府治東明嘉靖二十三年建 本康熙三十一年修入學額數十六

  鎮遠縣學在縣治南舊附府學 本朝康熙三十八年遷建入學額數八名

  秉縣學在縣城西北舊為偏橋衞學 本朝康熙二十六年改為縣學入學額數十二名

  天柱縣學在縣城北 本朝康熙二十三年建入學額數十二名黄平州學

  在州治西舊為興隆衞學 本朝康熙二十六年改為州學四十六年修入學額數十五名