Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/16

此页尚未校对


  四明洪武二十五年本朝乾隆三十一年

 ︹學校︺安順府學在府治東明洪武中建 本朝康熙七年修五十五年重修入學額數二

  普定縣學在府治東舊附府學 本朝康熙三十八年遷建入學額數十二名

  寕州學在州城外舊附安南縣學 本朝康熙三十八年遷建入學額數八名清鎮

  縣學在縣治西舊為威清衞學明洪武中建 本康熙二十六年改為縣學雍正三年修入

  學額數十二名安平縣學在縣城東北舊為平壩衞學明萬厯中建 本朝康熙二十六

  年改為縣學雍正四年修入學額數十二名鎮寕州學在州治東舊為安莊衞學明正

  統八年建嘉靖十二年改為州學 本朝康熙六年修雍正十一年重修入學額數十二名

  安書院在府城南 本朝嘉慶十五年

 ︹户口︺原額人丁一千八百三十五今滋生男婦大小共七十六萬九千七百七十五名口計一十三