Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/75

此页尚未校对


   馬蹄洞在麻哈州東二十里通志又名天焦洞悍苗恃爲窟穴龍洞在麻哈州

   東之漫坡通志有内外二洞中界碧潭遊者過潭探内洞則風起炬滅無能進者世傳龍蟄於内

   梅花洞在獨山州南通志巖水噴瀉白石鑿鑿狀如梅花明宣德九年叛苗據此都指揮顧

   永平之 按州東境多短裙苗依山洞爲窟穴相近有石黄洞天然洞在清平縣北一名小

   空洞宏敞幽深石乳倒垂如蓮花明嘉靖十五年太極洞在清平縣東三里雲谿

   洞在清平縣北十五里一名太空洞高可十丈坐可千人行數十武巖徑險仄又有洞曰中洞徹

   暗尋崖以登又有一洞曰上洞中搆小亭名木果亭頗稱幽勝溪水從旁流出資以溉田名勝志相

   近有賓陽洞魚王石在府城北居水中每春秋水漲魚皆溯流朝之將軍石

   一在清平縣南三里一在清平縣南三十里龍場路旁皆平地突起高十餘丈麻哈江

   哈州南五里通志其上流爲兩岔江爲算水下流邦水河自平越流入州境又南流入都勻縣界