Page:Sibu Congkan Xubian285-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-187.djvu/109

此页尚未校对


  家分散炳獨奉病母以居頃刻不離庶母祝氏及㓜弟燨失散已久炳徧訪迎歸又郡人鄒錦黄襄

  青谿縣夏琇俱有孝行乾隆年間先後 族表王文雄玉屏人嘉慶三年任固原提督征𠞰

  川陜逆匪屢著戰功五年七月攻賊於法寶山身先士卒以衆寡不敵被十餘創猶力戰賊刀矛蝟

  集斷其左臂墜馬下北向呼曰不能出力仰報 君恩矣遂卒事  聞  恩賞三等

  子爵  賜祭葬入祀昭忠祠諡壯節

 ︹流寓︺︹明︺余翺鳳陽人嘉靖中以御史爭大禮謫戍平溪鄧渼江西人累官巡撫天啟中

  為魏璫所惡謫戍清浪熊明遇進賢人萬厯中累官巡撫以忤魏忠賢謫戍平溪崇禎中

  起為兵部尚書

 ︹列女︺︹明︺徐萬謙妻范氏思州人銅苗攻城范與萬謙弟萬顯妻戴氏姪鵬妻余氏

  被擄俱投河死時稱一門三節盧惠妻𡩋氏思州人苗亂寗與蔣輝妻涂氏張自秉妻