Page:Sibu Congkan Xubian285-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-187.djvu/71

此页尚未校对


  在龍泉縣東北義陽山下隋置唐武徳初改為義州貞觀中復為牢州尋廢唐書地理志武德二年

  以信安義泉綏陽三縣置義州並置都牢洋川二縣五年曰智州貞觀四年省都牢五年以廢琊州

  之樂安宜林芙蓉琊川四縣隸之後又領廢夷州之綏養十一年曰牢州徙治義泉十六年州廢

  安夷廢縣即今府治隋置縣唐屬夷州五代時廢宋大觀中復置宣和中廢元和志安夷

  縣隋大業八年置屬明陽郡武德四年屬夷州夜郎廢縣在府城西南廢葛彰司西六十

  里晋置縣屬牂牁郡永嘉中置夜郎郡後入於李特唐初復置縣屬夷州貞觀初廢晉書地理志永

  嘉二年立夜郎郡其地再為李特所有咸康四年李壽分牂牁夜郎等四郡置安州舊唐書地理志

  武德四年夷州領夜郎縣貞觀元年廢州省夜郎 按元和志貞觀十六年復置夜郎縣為珍州治

  今廢縣在遵義府界都上廢縣在府城西南即今廢葛彰司地隋置縣唐初屬黔州貞觀

  中為夷州治唐末廢宋大觀中復置屬承州宣和中廢元和志都上縣本漢牂牁郡地隋大業十二