Page:Sibu Congkan Xubian285-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-187.djvu/91

此页尚未校对


 ︹形勢︺連溪河扼盤瓠明皇輿考重山環抱溪流縈帶明統

  東連沅靖西抵涪渝商賈貿遷民居輻輳西南雄

  勝之地

 ︹風俗︺民性剛悍刻木為契明皇輿考聲敎漸染夷風丕變

  明統俗近醇龎人知畏法士𩔖彬彬有文埓於近

  地

 ︹城地︺思州府城周二里門四明永樂十三年建 本康熙八年雍正九年重修乾隆

  二十七年增修玉屏縣城即平溪衛舊城周五里有奇門四明洪武二十三年建 本朝

  乾隆三年修青谿縣城即清浪衞舊城周六里有奇門四明永樂二十年建 本朝乾

  隆三年修