Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/101

此页尚未校对


  設安籠守禦所屬普安衞隸貴州都司明統志安籠守禦千

  户所在普安州東南三百二十里洪武二十二年宏治十一年分安籠所

  之阿能等十八砦隸廣西萬厯四十二年仍歸隸

  貴州

 本朝因之康熙二十五年改安籠所為南籠廳移安

  順府通判駐其地雍正五年升為府分廣西泗城

  府西隆州紅江以北之地設永豐州又以安順府

  之普安州及普安安南二縣屬焉嘉慶二年改南

  籠府為興義府并所屬之永豐州改為貞豐州三

  年裁普安州屬之黄草壩州判以其地設興義縣