Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/34

此页尚未校对


 三謨五開衞人天啟甲子舉人知山陽縣流寇破城不屈死 本朝乾隆四十一年  賜

 諡節劉運昇五開衞人事繼母盡孝值流寇破城負母避入山中賊追及母勸之逃昇

 曰母在此兒將安去賊義而釋之

 ︹本朝︺張應詔五開衞人康熙辛酉舉人孝友博學由直隸肅寕縣知縣薦厯廣東潮州府知

 府所至有惠政廉潔自矢民咸思之擢兩淮鹽運使淮為商賈富饒地應詔不名一錢  温㫖

 褒美任滿内遷江南道監察御史雍正初特賜第宅升鴻臚寺少卿以老乞休卒於家乾隆

 十年入祀名宦祠朱文縉開泰人為府庠生父早喪事母以孝聞乾隆六年南江砦苗亂

 文縉棄妻子負老母逃避猝遇苗以䕶母故連受二刄絶而復蘇乾隆中 旌黄中玉

 人父早故事祖母劉以孝聞劉卒居喪盡禮三載不履内室母嘗病危中玉禱於神請以身代鄰舍

 火猝薄其屋中王負母自火中出母竟無恙屋亦不焚人以為誠孝所感嘉慶十六年 旌