Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/53

此页尚未校对


  多雨常披氊名勝聲教漸訖文風武畧漸有可觀

  

 ︹城池︺大定府城即大方舊城周五里有奇門五明崇禎九年建尋毁 本朝康熙三年

  建乾隆十六年修平遠州城周四里有奇門五 本朝康熙三年開設府治始植木為

  衞七年建土城乾隆十三年改建石城黔西州城即水西舊城周五里門四明洪武閒

  建後為安氏所毁 本朝康熙五年重建雍正四年威寕州城即烏𪮫衞舊城周六

  里有奇門四明洪武十四年建 本朝康熙四年修雍正十年乾隆二十七年四十九年重修

  節縣城即畢節衞舊城周四里有奇門五明洪武十六年建東南二面有濠 本朝康熙二

  十六年重建雍正九年乾隆五十年重修

 ︹學校︺大定府學在府治南 本朝康熙六年建雍正元年修十年重修入學原額十八名