Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/73

此页尚未校对


   善欲關在畢節縣南五里明統志洪武十七年落淅關在畢節縣南八十里下臨

   落浙河渡鐵鎖關在畢節縣西南府志由四川永寕赤水以至畢節重岡巨箐馬不成列間

   關百倍由畢節鐵鎖關而入則山箐益深道路益險蠻部錯居罕通人跡老鴉關在畢節縣

   西三十里道出威寕有戍兵守禦舊有鴉關巡檢司今裁七星關在畢節縣西九十里七星

   山上下臨七星河明統志洪武十五年置通志相傳諸葛亮禡牙之地元末大理段功追敗明玉珍

   於七星關明洪武十四年傅友德自曲靖引兵搗烏撒大破蠻兵得七星關以通畢節關當雲貴川

   三省之交為喉吭之要黔記關有城明洪武十五年北鎮關在畢節縣北二里北鎮山

   下又縣西北二十里有羅羅關赤水河關在畢節縣廢赤水衞南一里又衞北雪山上有

   雪山關衞東北八十里有石關得勝坡巡司在威寕州西南七十里關索鎮

   在畢節縣境通志諸葛亮南征還留關索鎮此七星營在畢節縣西九十里平陽侯