Page:Sibu Congkan Xubian287-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-189.djvu/11

此页尚未校对


   牂牁北界置郎州領恭水高山貢山柯盈邪施釋鷰六縣十一年省十三年又於其地置播州取播

   川為名其明年改恭水為羅𫎇縣高山為舍月縣貢山為胡江縣柯盈為帶水縣邪施為羅為縣釋

   鷰為胡刀縣十六年又改羅蒙為遵義縣景龍三年置都督府先天二

   年府罷天寶初改播川郡乾元初復為播州屬黔

   州道後没於蠻名勝志乾符中没於南詔太原人楊端收復之遂世其土宋大

   觀二年復置播州樂源郡宣和三年廢為城屬南

   平軍宋史地理志播州樂源郡大觀二年南平夷人楊文貴等獻其地建為州領播川琅川帶

   水三縣宣和三年廢為城隸南平軍端平三年復以白線堡為播州三縣仍廢嘉熙三年

   置播州安撫司屬䕫州路元至元十四年播州安

   撫使楊邦憲歸附仍授播州軍民安撫司屬順元