Page:Sibu Congkan Xubian288-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-190.djvu/42

此页尚未校对


  領隊大臣一員管理滿營及屯田回務受烏嚕木齊都統節制乾隆四十五年裁闢

  展辦事大臣設筆帖式一員 委筆帖式二員

  同知一員兼理事通判乾隆四十四年裁闢展同知設巡檢二員乾隆三十

  六年設一員駐闢展四十四年增一員

 管理滿營協領二員 佐領四員 防禦四員

  驍騎校四員滿營係由烏嚕木齊換防

  管理綠營都司二員内一員管理屯務守備二員内一員管理屯

  千總八員内屯務四員把總七員内屯務三員經制外

  委十五員内屯務七員

 哈密