Page:Sibu Congkan Xubian288-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-190.djvu/93

此页尚未校对


  劒擊殺之小昆彌烏犂靡勒兵數十騎圍會宗會宗與語號泣罷去還賜爵關内侯其後卑爰㚄擁

  衆欲害昆彌漢復遣會宗往安輯之逾年病卒烏孫中城郭諸國為發喪立祠焉︹後漢︺耿

  恭扶風茂陵人少慷慨多大畧有將帥才永平中為戊己校尉屯後王部金蒲城移檄烏孫諸國

  宣示漢威德皆遣使獻名馬願遣子入侍恭乃發使迎其侍子匈奴左鹿蠡王攻金蒲城恭乘城搏

  戰以毒藥傅矢射之匈奴解去恭以疏勒城旁有㵎水可固引兵據之匈奴復來攻擁絶澗水恭於

  城中穿井十五丈不得水仰歎曰聞昔貳師將軍拔佩刀刺山飛泉湧出今漢德神明豈有窮哉乃

  整衣服向井再拜有頃水泉奔出衆皆稱萬𡻕乃令吏士揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)水以示寇遂引去其後車師畔與匈奴

  共攻圍恭數月食盡窮困乃煑鎧弩食其筯革與士卒推誠同死生故皆無二心而稍稍死亡單于

  更益兵圍之時肅宗即位遣將擊車師攻交河城車師降恭故吏范羌從山北迎恭因相隨俱歸且

  戰且行三月至玉門以忠節拜騎都尉班超扶風平陵人有志不修細節永平十六年竇固