Page:Sibu Congkan Xubian288-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-190.djvu/95

此页尚未校对


  因罷都䕶元初六年敦煌太守曹宗請復取西域勇上議不可許宜復敦煌郡營兵置副校尉居於

  敦煌復置長史屯樓蘭延光二年以勇為西域長史屯柳中明年勇至樓蘭鄯善歸附開示恩信龜

  兹王率姑墨温宿自縛來降因發其兵擊走匈奴收復車師前部四年擊破車師後部更為立王於

  是車師六國皆平復擊走匈奴數萬餘衆城郭皆安後與敦煌太守張朗討焉耆王元孟張朗徼功

  先進勇以後期徴還免官︹唐︺裴行儉絳州聞喜人累擢安西都䕶西域諸國多慕義歸附

  儀鳳二年十姓可汗阿史那都支及李遮匐誘蕃落以動安西詔行儉册送波斯王且為安撫大食

  使權以制事徑莫賀延磧道迷饑乏行儉止營致祭行數百步水草豐美後來者莫識其處衆以為

  神至西州揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)言大𤍠未可以進徐召四鎮約畋倍道至都支帳相去十餘里因召都支詣營謁遂擒

  之並執諸部酋長送碎葉城𥳑精騎襲遮匐遮匐降悉俘至京師將吏為之刻石碎葉城以紀功

  阿史那社尒突厥人處羅可汗次子以智勇聞貞觀初内附十四年以交河道行軍總