Page:Sibu Congkan Xubian289-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-191.djvu/117

此页尚未校对


   外國傳唐貞觀中侯君集平高昌為西州安史之亂其地䧟没乃復為國然其地頗有回鶻故亦謂

   之回鶻建隆三年西州回鶻來貢太平興國六年其王始稱西州太宗遣供奉官使高昌雍𤋮元年

   還敘其水程以獻 按回鶻牙帳本在今喀爾喀賽音諾顔旗地塔米爾河南即元時和林也唐末

   回鶻衰弱故地為黠戛斯所并始徙居北庭後取西州居之遂稱高昌國元太祖之起首先歸附世

   祖時西北叛王攻其城送女退師遂入朝還鎮退居哈密叛王又來攻後遂徙居永昌詳元史列傳

   西州城元和郡縣志東北至伊州七百三十里西南至焉耆七百二十里東南至沙州一千

   四百里南至樓蘭國一千二百里並沙磧難行北至金娑嶺至北庭都護五百里寰宇記西北至北

   庭輪臺縣五百四十四里南三百六十里至荒過山又千餘里至吐番郭下高昌縣本晉田地縣之

   地輿地志云晉咸和二年置高昌郡立田地縣唐貞觀十四年改為高昌縣取漢壘以為名 按高

   昌本故田地縣之地非即田地舊城也高昌縣為高昌國都侯君集先攻田地城而後西至高昌西