Page:Sibu Congkan Xubian289-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-191.djvu/144

此页尚未校对


  可遣屯田卒詣故輪臺以東置校尉三人分䕶上迺下詔深陳既往之悔曰輪臺西於車師千餘里

  今請遠田輪臺欲起亭隧是擾勞天下非所以優民也朕不忍聞乃止昭帝時用宏羊前議以扜彌

  太子賴丹為校尉將軍田輪臺輪臺與渠犂地皆相連也後魏書西域傳龜兹國都延城漢時舊國

  也東有輪臺即漢貳師將軍李廣利所屠者 按輪臺本小國名史記大宛傳貳師軍至侖頭侖頭

  不下攻數日屠之又曰侖頭有田卒數百人侖頭即輪臺也 按地當在玉古爾界古焉耆

  國漢書焉耆國王治員渠城去長安七千三百里西南至都䕶治所四百里南至尉犂百里北與

  烏孫接近海水多魚後漢書班超傳永平十八年焉耆攻没都䕶陳睦永元六年超發龜兹鄯善等

  八國兵討焉耆有葦橋之險國王廣絶橋不欲令漢兵入國超從他道厲度去城二十里止營大澤

  中廣大恐超期大㑹諸國王揚聲當重加賞賜於是廣詣超國相等亡入海超收廣等於陳睦故城

  斬之傳首京師更立焉耆王於是西域五十餘國悉皆内屬西域傳安帝初詔罷都䕶順帝永建二