Page:Sibu Congkan Xubian289-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-191.djvu/78

此页尚未校对


大清一統志

 哈密在嘉峪關西北一千六百里東至塔勒納沁接喀爾喀界西至瞭墩臺西之胡桐窩接吐魯番

  界南至沙磧北至天山接甘肅鎮西府界東南至半池泉星星峽接甘肅安西州界至 京師七千

  一百八十里

︹建置沿革︺古西戎地漢為伊吾盧地為匈奴呼衍王

 庭東漢始取伊吾盧地以通西域置宜禾都尉為

  屯田兵鎮之所後復為匈奴所得順帝永建六年

  復開設屯田置伊吾司馬一人三國屬鮮卑西部

  北魏屬蠕蠕太和十二年伊吾戍主高羔子以城

  内附周為伊吾地隋大業六年置伊吾郡旋附於