Page:Sibu Congkan Xubian290-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-192.djvu/26

此页尚未校对


大清一統志

 阿克蘇在庫車西八百里東至赫色勒臺接庫車界西至察哈喇克臺接烏什界南至喀什噶爾

  達里雅北至噶克察哈爾海臺接伊犂界至京師一萬七百九十里兼轄賽喇木拜二城

︹建置沿革︺漢為温宿姑墨二國北魏時二國役屬龜

  兹隋為龜兹國地唐為温肅姑墨二州地元為阿

  特巴什地舊作阿忒八失今改正明為巴什伯里地

 本朝乾隆二十三年官兵克庫車阿克蘇回衆俱聞

  風向化逐霍集占所置伯克以城内附

︹晷度︺北極高四十一度九分距

 京師偏西三十七度十五分夏至晝長六十刻夜長