Page:Sibu Congkan Xubian291-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-193.djvu/92

此页尚未校对


   五識匿地二千里無五穀貞觀後屢朝貢天方國古筠冲地一名天堂又曰默伽水道自忽

  魯謨斯四十日始至自古里西南行三月始至明宣德五年鄭和使西洋遣人至其國國王遣使來

  貢道從嘉峪關至萬厯中貢使不絶於西域為大國土饒沃無雨雹霜雪草木資露以生四時皆如

  夏相傳回回設敎之祖曰瑪哈穆特者首於其地行敎其墓頂常有光故人皆向善西土稱為樂國

  有禮拜寺分四方共三百六十閒皆白玉為柱黃甘玉為地其堂以五色石砌成沈香大木為梁凡

  五堂堂左有司馬儀墓其國稱為聖人又有諸師傳敎之堂規制俱極宏麗又相近有默德那國回

  回祖國也  按王圻以賽瑪爾堪為即漢罽賓地其實自為一 部與痕都斯坦不相屬也天方國為

  回人祖國在今回部之西其地絶遠今甄錄舊史原文附載於卷末以資考證焉 瑪哈穆特舊作

  馬哈麻今改正

 ︹土產︺玉器乾隆年閒入貢者有玉盤玉壺玉椀五杓玉瓿玉盂玉瓢玉杯玉飲器玉洗玉合玉