Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/126

此页尚未校对


  十萬餘口皆降靈帝中平五年右部醯落與休屠各胡十餘萬人反攻殺單于子右賢王於扶羅立

  而國人殺其父者遂叛立須卜骨都侯為單于而於扶羅詣闕自訟會靈帝崩天下大亂復欲歸國

  國人不受乃止河東須卜骨都侯為單于一年而死南單于遂虚其位獻帝興平二年於扶羅死弟

  呼廚泉立為單于以兄被逐不得歸國魏武以其既在内地人衆猥多懼必為寇始分其衆為五部

  立其中貴者為帥𨕖漢人為司馬監督之晉武帝初塞外匈奴大水寒泥黒難等一萬餘落歸化俱

  納之使居河西太康七年又有匈奴種𩔖大小几十萬口來降並撫納之惠帝元康末劉元海首為

  叛亂竊大號即魏武所立左部都尉左賢王也烏桓舊地寰宇記烏桓本東胡也漢初為

  冒頓所破始保烏桓山因為號武帝遣霍去病擊匈奴左地因徙烏桓為上谷漁陽右北平遼西遼

  東五郡塞外即媯川以東至安東府界是也建武之後或處漠南塞内附中置校尉於上谷甯城在

  媯川郡懷戎縣西北自匈奴衰弱而烏桓强盛建安十二年魏武自征烏桓大破之於柳城斬虜二